reciklaza-planeta-je-vazna

Reciklaža, planeta je važna!

  • October 9, 2015
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Mnogi samo jednom upotrebljeni proizvodi bacaju se u smeće, a ljudi retko razmišljaju da je većina predmeta kojih se oslobađaju izrađena od neorganskih materijala. Predmeti se nagomilavaju se jer se ne mogu prirodno razgraditi. Ovo je posebno čest slučaj sa plastičnim otpadom, za čiju je razgradnju potrebno između 400 i 1000 godina. Plastika se razlaže na sitne delove, kontaminira zemljište i vode, a preko morskih životinja, kojima razložena plastika izgleda kao plankton, dospeva u lanac ishrane.

Sa druge strane, upotreba drveta za ogrev i ostale aktivnosti savremenog čoveka, dovela je do situacije u kojoj se planeta nalazi
danas – 15km2 šume nestane SVAKOG MINUTA!  Kompanija Doming na mesečnom nivou potroši 110 riseva papira. Od jednog stabla drveta napravi se oko 16 riseva. Na mesečnom nivou za potrebe Dominga neophodno je poseći oko 6 stabala. Na godišnjem nivou oko 72 stabla.

Koliko je to stabala za 5 ili za 10 godina?  

Koliko u Srbiji ima firmi veličine Dominga?  

Koliko ih ima na svetu?

Od maja ove godine u svim Doming prodavnicama započeli smo selektivno sakupljanje otpada. Odvajamo plastiku, papir i karton, staklo i metal, i sakupljeni otpad predajemo firmi za reciklažu. Za samo pet meseci svakodnevnog odvajanja otpada uspeli smo da omogućimo reciklažu 3 tone papira i 680 kilograma plastike!