Sat-za-planetu

Sat za planetu

  • March 24, 2017
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Za nekoliko dana cela planeta proslavlja Sat planete. Ovaj dan ima za cilj da nas podseti na štetne efekte koje naše svakodnevno delovanje ima na planetu, ali i da nas podseti šta možemo uraditi kako bismo smanjili naš uticaj na životnu sredinu. Sat planete, ili Sat Zemlje proslavlja se 25.marta između 20.30 i 21.30. Prekomerna upotreba energije i prekomerno zagađenje su osnovne ideje zbog kojih je Svetska fondacija za prirodu lansirala ovaj događaj pre 10 godina u Australiji. Informišite se o ovom događaju na sajtu Svetske fondacije za prirodu  www.wwf.rs

 

Sat-za-planetu