STIEBEL ELTRON
Nemacka
BOJLER protocni

STIEBEL PEY

BOJLER protocni

Protočni bojler pod pritiskom za trenutno za-
grevanje vode i snabdevanje više točećih mesta
Elektronska kontrola temperature vode - tempe-
ratura konstantna bez obzira na protok - pritisak
vode u mreži ili trenutni broj angažovanih toče-
ćih mesta
Podešavanje temp. : kontinualno 30 - 60 °C
Mogućnost ograničavanja izl. temperature
Napon : 400V
Max pritisak : 10 bar

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1110476 233933 BOJLER protocni PEY 18/21/24 kW - STIEBEL ELTRON 35.680,00 !
X
<
Poruči