ECOHEAT TOPLOTNA PUMPA

Toplotna pumpa Ecoheat je uredjaj nove generacije koji kombinuje toplotu spoljašnjeg okruženja (vazduh) sa energijom uloženom za prenos toplote sa nizeg na viši temeraturni nivo što samo po sebi obijašnjava naziv "toplotna pumpa".

Poručite proizvod