PEŠTAN
Srbija
CEV KORUGOVANA DRENAŽNA PE

PEŠTAN (u koturu)

CEV KORUGOVANA DRENAŽNA PE

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1290978 CEV KORUGOVANA DRENAŽNA PE kotur DN 75 - PEŠTAN -- @
1290979 CEV KORUGOVANA DRENAŽNA PE kotur DN 90 - PEŠTAN -- @
1290980 CEV KORUGOVANA DRENAŽNA PE kotur DN 110 - PEŠTAN -- @
1290981 CEV KORUGOVANA DRENAŽNA PE kotur DN 125 - PEŠTAN -- @
1290983 CEV KORUGOVANA DRENAŽNA PE DN 200 - PEŠTAN -- @
X
<
Poruči