OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Posedujemo sisteme kao što su solarni sistemi za pripremu tople potrošne vode ili dogrevanje za sistem grejanja, solarni paneli, vakuumski paneli, solarni bojleri, regulacija za solarne sisteme kao i fotonaponski paneli i prateća oprema za fotonaponske sisteme off grid. Toplotne pumpe su izvanredne u pogledu uštede električne energije ili u kombinaciji sa jednim ili više izvora toplote.

Termostati, regulatori temperature i termostatski ventili umanjuju potrošnju energije, a sistemi kao što su kondenzacioni uređaji, kotlovi na pelet, kotlovi na bio masu ili niskotemperaturni sistemi kao što je podno grejanje, zidno grejanje donose uštede u potrošnji pri čemu Vaš komfor ostaje neumanjen. Obratiti pažnju na ponudu kvalitetne cevne izolacije, pločaste izolacije za instalacionu i distributivnu mrežu od polietilena, kaučuka / elastomerna izolacija.

U cilju očuvanja čovekove sredine posebno preporučujemo proizvode namenjene uštedi potrošnje vode, uređaji za tretman vode i ekološke sisteme za tretman otpdnih voda.