Vodič za kupovinu grejanja

vodic za kupovinu grejanja

Nakon sezone godinjih odmora i u susret jeseni i zimi, tradicionalno razmišljamo o uvođenju ili intervencijama na sistemu grejanja. Obično smo u škripcu sa vremenom ili budžetom, u dilemi smo koji je sistem za nas najbolji, instalater koji treba da nam izvede radove je zauzet i tome slično. Iz ovih razloga, želimo da ukažemo na neka od pravila o kojima treba razmišljati kao i moguće opcije u realizaciji ovog poduhvata.

Kada je pravo vreme za uvođenje grejanja?

Kada je pravo vreme za uvođenje grejanja?

Pre svega, bilo bi najbolje da se o instalisanju grejanja razmišlja blagovremeno, na primer na proleće ili u rano leto. Tada ćete imati dovoljno vremena da razmislite šta želite, da razmotrite više tehničkih rešenja i izaberete među opcijama opreme. Sa druge strane, tada su daleko veće šanse da će te lakše pronaći slobodnog instalatera koji treba da Vam uradi ovaj posao. Ali, ako ste već propustili ovaj period, morate da se snalazite sa vremenom koje imate.

Veličina objekta koji se greje?

Veličina objekta koji se greje?

Kada planirate da uvedete centralno ili etažno grejanje, morate da imate u vidu da neka od tehničkih rešenja, izbor optimalne opreme, efikasnost i ekonomičnost sistema kao i cena koštanja zavise od toga da li će te uvesti i pustiti u rad sistem za ceo objekat ili će te sistem raditi u etapama (na primer, jedan sprat ove godine, a drugi sledeće godine i sl.).
Na primer, ako kupite kotao na čvrsto gorivo za celu kuću, a pri tome se sistem ne koristi u jednoj polovini kuće jer ona nije završena ili useljena, kotao neće raditi u optimalnom režimu pa će te zbog toga imati povećanu potrošnju goriva, a kotao će imati kraći životni vek. Zbog svega toga, potrebno je da svom instalateru kao i prodavcu opreme istaknete ove detalje tako da oni mogu da planiraju moguća tehniča rešenja i adekvatnu opremu.

Koju vrstu goriva da odaberem?

Iako danas savremeni sistemi centralnog grejanja kombinuju različite izvore energije, potrebno je da ustanovite na šta će biti Vaš primarni energent. Raspitajte se da li postoji mreža prirodnog gasa u Vašem kraju i ako je trenutno nema kada se, eventualno, planira uvođenje gasa. Savremeni gasni kotlovi se montiraju na zid i njihova dimovodna cev uglavnom izlazi horizontalno kroz fasadu pa je potrebno da planirate i taj detalj.

grejanje na cvrsta goriva

Čvrsta goriva su često jedan od ekonomičnijih energenata ali je potrebno da proverite da li imate dimnjak i kakav je njegov poprečni presek i visina. Znajte da je za pravilno funkcionisanje kotla na čvrsto gorivo potreno redovno čišćenje unutršnjosti ložišta i periodično čišćenje dimnjaka.

grejanje na pelet

Ako ste pristalica komfora, savremeni kotlovi na Pelet pružaju ekonomično i veoma komforno rešenje. Rad kotlova na pelet može se programirati i na taj način obezbedićete željenu temperaturu u skladu sa Vašim boravkom u kući i potrebama u toku dana i noći.

grejanje na struju

Električni kotlovi nisu izgubili svoj značaj i pored činjenice da računi za struju postaju sve veći iz godine u godinu. Veoma često koriste se male i dobro izolovane stambene jedinice gde nije potrebna veća instalisana snaga ili u periodu pred sezonu, kada vam je dovoljno samo povremeno dogrevanje, a uvek su dobrodošli kao rezervni sistem, da u slučaju privremenog nestanka glavnog energenta obezbedite toplotu za grejanje.

grejanje pomocu toplotnih pumpi

Danas se sve više za grejanje koriste Toplotne pumpe koje su zapravo uređaji koji mogu i da služe za hlađenje u letnjem periodu. Iako se pokreću na električnu struju, zahvaljujući svojoj konstrukciji i termotehničkim fenomenima, vraćaju vam višestruko više toplotne energije nego što ste uložili električne.

Izbor izvođača radova i isporučioca opreme

izbor izvodjaca radova i isporucioca_opreme

Preporuka je uvek bila dobar način da se odlučite kome da poverite ovaj posao, ali je dobro pre nego što „pružite ruku“ da obavite razgovor sa svojim majstorom, da on pogleda objekat i da Vam predlog tehničkog rešenja na osnovu Vaših zahteva u pogledu komfora i nivoa kvaliteta opreme. Utvrdite cenu radova i tražite da Vam preporuči prodavca opreme ili još bolje, pođite zajedno sa njim u specijalizovanu prodavnicu.

Od izbora majstora i isporučioca opreme zavisi dosta toga, ne samo da li će posao biti pravilno i kvalitetno završen, već i Vaše pravo da ostvarite garantni rok i reklamaciju na rad i opremu. Birajte solidne i profesionalne prodavce za koje možete biti sigurni da će postojati i za neku godinu, jer ne zaboravite da danas kada male firme propadaju preko noći, Vaše pravo na garantni rok postoji samo ako je trgovina koja Vam je prodala robu aktivna i vitalna. Tražite fiskalni račun od trgovine jer je on jedini dokaz koji će te koristiti u slučaju postupka reklamacije ili dokazivanja svojih garantnih prava.

Izbor tehničkog rešenja, opreme i izrada budžeta

Ako niste stručni, izbor tehničkog rešenja i opreme prepustite Vašem majstoru i prodavcu opreme. Znajte da sistem centralnog grejanja može biti izrađen na više načina i upotrebom različite opreme, a Vaše je odlučite koji nivo kvaliteta želite. Na primer, instalacija radijatorskog grejanja je jevtinija ako je izrađena sa čeličnim panelnim radijatorima nego sa aluminijumskim radijatorima. Ili na primer, sistem može biti dimenzionisan kao tzv. niskotemperaturni, a tom prilikom vrednost početne investicije će biti nešto viša (zbog potrebe za većim radijatorskim površinama i kondenzacionim gasnim kotlom, npr.) ali će te u toku eksploatacije ostvariti značajnu uštedu manjom potrošnjom energenata.

grejanje usteda

Takođe, upotreba uređaja za kontrolu i upravljanje sistemom može Vam se učiniti kao nepotrebna ili relativno skupa stavka. Znajte da po pravilu, ovi uređaji štede energiju, produžavaju eksploatacioni vek sistema i povećavaju komfor i sigurnost.

Kada budete odlučivali o Vašem budžetu, razmislite o tome da ulažete u sistem koji treba da Vam koristi duži niz godina. Razmislite o tome da funkcionalnost, bezbednost i kvalitet sistema grejanja ne mogu biti sagledani samo kroz cenu, već treba uzeti u obzir uštede u potrošnji energije, komfor loženja/grejanja i dugoročnost eksploatacije sistema.