BRAVAR
DIMOVODNE KRIVINE

Sa i bez otvora

DIMOVODNE KRIVINE

Krivina bez otvora je proizvod koji predstavlja vezu između kotla i dimnjaka. Omogućava priključivanje dimne cevi u dimnjak. Proizvodi se od čeličnog, hladno valjanog lima, debiljne 1,25 mm. Proizvodi se u crnoj boji. Postoji mogućnost izrade sa lukom od 45 stepeni i sa lukom od 90 stepeni.

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1122226 KRIVINA 80 BEZ OTVORA --
1120668 KRIVINA 118 SA OTVOROM --
1120666 KRIVINA 118 BEZ OTVORA --
1120544 KRIVINA 135 BEZ OTVORA --
1120667 KRIVINA 145 BEZ OTVORA --
1120669 KRIVINA 145 SA OTVOROM --
1120545 KRIVINA 150 BEZ OTVORA --
1121265 KRIVINA 150 SA OTVOROM --
1120546 KRIVINA 160 BEZ OTVORA --
1120547 KRIVINA 160 SA OTVOROM --
1122317 KRIVINA 45°/160 BEZ OTVORA --
1122316 KRIVINA 45°/180 BEZ OTVORA --
1120548 KRIVINA 180 BEZ OTVORA --
1120549 KRIVINA 180 SA OTVOROM --
1120550 KRIVINA 200 BEZ OTVORA --
1120551 KRIVINA 200 SA OTVOROM --
1122632 KRIVINA 45°/200 BEZ OTVORA --
1121288 KRIVINA 220 BEZ OTVORA -- @
1121260 KRIVINA 220 SA OTVOROM -- @
1121170 KRIVINA 250 BEZ OTVORA -- @
1122012 KRIVINA 250 SA OTVOROM -- @
1121047 KRIVINA 300 BEZ OTVORA -- @
X
<
Poruči