BOSCH / JUNKERS
Nemacka

BOSCH CONDENS 7000

GASNI KOTLOVI

Automatsko paljenje
Kontinualna regulacija plamena
Sigurnosni temp.graničnik 110ºC, zaštita pumpe
od blokade, zaštita od smrzavanja, sig. ventil,
exp posuda 8 litara, elektronska pumpa (ERP)
Snabdevanje toplom vodom dva kupatila u isto vreme
Dimenzije (ŠxVxD) = 440 x 850 x 350

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
35RB1108 7712231463 KOTAO GASNI ZBR 35-3 A23 CONDENS 7000W-grejanje,fasada,kond -BOSC 217.367,00 -
35RB1109 7738100420 KOTAO GASNI-ZWBR 35-3 A23 CONDENS 7000W-komb,fasada,kond -BOSCH 225.441,00 -
35RB1104 7712231462 KOTAO GASNI ZBR 42-3 A23 CONDENS 7000W-grejanje,fasada,kond -BOSC 247.008,00 -
Odustani od poručivanja
X
<
Nazad na proizvode

Treba ti jos nešto?

Poruči

Dovrši poručivanje

Condens 7000W radi izuzetno tiho i istovremeno na bazi najsavremenije kondenzacione tehnologije pruža maksimalni komfor grejanja i potrošnje tople vode. Osnovna oprema (35 i 42 kW) ili kompletna oprema (35 kW). Na zemni ili tečni gas. Sa ili bez antifriza. A u svakom slučaju sa najvećom uštedom

Condens 7000 WZBR 42-3AZBR 35-3 AZWBR 35-3A
Vrsta uređaja Kondenzacioni Kondenzacioni Kondenzacioni
Namena Grejanje Grejanje Grejanje+topla voda
Odvod dimnih gasova Fasadni Fasadni Fasadni
Nominalna toplotna snaga grejanje 40/30oC (min/max) 10.2-40.8 10.2-35.3 10.2-35.3
Nominalna toplotna snaga grejanje 50/30oC (min/max) 10.1-40.4 10.2-35.2 10.2-35.2
Nominalna toplotna snaga grejanje 80/60oC (min/max) 9.5-39.2 9.3-34.1 9.3-34.1
Nominalna toplotna snaga topla voda (max) 40.0 34.8 34.8
Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) - - -
Nominalna tolotna snaga topla voda (max) - - -
Podešavanje temperature u režimu grejanja 35-90 35-90 35-90
Podešavanje temperature u režimu tople vode 10-70 (bojler) 10-70 (bojler) 40-60
Maksimalni protok tople vode - - 15
Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) - - «««
Pumpa - - Elektronska
Ventilator Kontinualna regulacija Kontinualna regulacija Kontinualna regulacija
Ekspanziona posuda - - -
Integrisana elektronika Bosch Heatronic 3 Bosch Heatronic 3 Bosch Heatronic 3
Tip zaštite X4D X4D X4D
Klasa azotnih oksida NOx 5 5 5
DIMENZIJE - - -
Širina 440 440 440
Visina 850 850 850
Dubina 350 350 350
Masa (bez pakovanja) 40 40 50
PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) - - -
Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda Æ 80/125 Æ 80/125 Æ 80/125
Osnovni horizontalni dimovodni pribor AZB 918 AZB 918 AZB 918
Osnovni vertikalni dimovodni pribor AZB 919 AZB 919 AZB 919
Montažna ploča Vertikalna NR 759 Vertikalna NR 759 Vertikalna NR 258
Regulatori sobni FR10, FR100 FR10, FR100 FR10, FR100
Regulatori prema spoljašnjim uslovima FW100, FW200 FW100, FW200 FW100, FW200

Prednosti ukratko

 • Idealan za porodične kuće
 • Kaskadnim povezivanjem do snage 168 kW
 • Kombi uređaj ZWBR, 35 kW, puna oprema: maksimalni komfor tople vode (***)
 • Uređaj samo za grejanje ZBR, 35 i 42 kW, osnovna oprema: lako povezivanje na aku. bojler
 • Nečujan rad (35 kW: max 38 dB!)
 • Stepen korisnosti do 109%
 • Solarna kompatibilnost
 • BOSCH Heatronic III regulacija, FX regulatori
 • Kontinualna regulacija plamena u svim režimima
 • Pumpa sa promenjivim brojem obrtaja
 • Ventilator sa promenjivim brojem obrtaja

Energentska efikasnost i visok komfor stanovanja

Ovaj uređaj odlikuje se komforu u svakom smislu - zbog najvišeg kvaliteta ugrađenih komponenti, male potrošnje gasa, širokog opsega upotrebe, velikih mogućnosti kombinovanja preko BOSCH regulacije... Specijalna zvučna izolacija čini da Condens 7000 ima najniži nivo buke u klasi. Veliki plus za kvalitet življenja i stanovanja!

Gotovo kao svemogući uređaj

Unutar Condens 7000 W nalazi se kondenzacioni sistem najnovije generacije, sa gotovo neverovatnim performansama. Ventilator je sa promenjivim brojem obrtaja. Pumpa je sa promenjivim radnim poljem. Izmenjivač toplote od legure Al-Si. Uređaj upravlja BOSCH Heatronic III® elektronika. FX regulatori mogu voditi grejanje prema spoljašnjim uslovima ili prema sobnoj temperaturi. Patentirana Solar Inside® funkcija omogućava napredno povezivanje sa solarnim sistemima. Može raditi i na zemni i na tečni gas. I u sistemima grejanja bez i sa antifrizom (Glytermin NF). A tek priprema tople vode...