MARING

HW 60/375-5/4"

HIDRAULIČNA SKRETNICA SA IZOLACIJOM

Protok tople vode: do 4m3/h
Maksimalna radna temperatura: 90°C
Maksimalni radni pritisak: 6bara
Toplotna snaga pri Δt=20°C: 95kW
Razmak između priključaka na potrošačkom krugu: 375mm
Razmak između priključaka na kotlovskom krugu: 315mm

Priključci na instalaciju 5/4" sa unutrašnjim navojem
Gornji priključak za odzračivanje 3/4"
Donji priključak za PIP slavinu i ispiranje 3/4"

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1070456 HIDRAULIČNA SKRETNICA SA IZOLACIJOM HW 60/375-5/4" 13.300,00
Odustani od poručivanja
X
<
Nazad na proizvode

Treba ti jos nešto?

Poruči

Dovrši poručivanje

Hidrauličke skretnice sa izolacijom i holenderima proizvedene su sa visokim kvalitetom izrade uz izuzetnu pouzdanost u ekploataciji i ispitane na nepropusnost pri pritisku od 12 bara. Komora unutar skretnice izrađena je kvadratnog poprečnog preseka 60x60.

Priključci kotlovskog i potrošačkog kruga nalaze se nasuprotno sa bočnih strana, dok su priključci na instalaciju 5/4” sa unutrašnjim navojem. Razmak između priključaka na kotlovskom krugu iznosi 315mm, dok na potrošačkom krugu iznosi 375mm. Konstrukcionim rešenjem predviđen je priključak za ozračivanje sa gornje strane (1/2”), priljučak za slavinu za punjenje i pražnjenje sa donje strane (1/2”) i priključak za senzor temperature (1/2”).

Ovaj model hidraulične skretnice izrađen je sa antikorozivnom zaštitom i izolacijom od polistirena debljine 25mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinkovanog lima od 0,55mm.