MARING

HWK 60-5/4"

HIDRAULIČNA SKRETNICA SA IZOLACIJOM

Protok tople vode: do 4m3/h
Maksimalna radna temperatura: 90°C
Maksimalni radni pritisak: 6bara
Toplotna snaga pri Δt=20°C: 95kW
Razmak između prikljućaka: 375mm
Priključci na instalaciju 5/4" sa unutrašnjim navojem
Gornji priključak za odzračivanje 3/4"
Donji priključak za PIP slavinu ili ispinjanje 3/4"

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1070451 HIDRAULIČNA SKRETNICA SA IZOLACIJOM HWK 60-5/4" 13.038,00
Odustani od poručivanja
X
<
Nazad na proizvode

Treba ti jos nešto?

Poruči

Dovrši poručivanje

Hidrauličke skretnice proizvedene su sa visokim kvalitetom izrade uz izuzetnu pouzdanost u ekploataciji i ispitane na nepropusnost pri pritisku od 12 bara. Komora unutar skretnice izrađena je kvadratnog poprečnog preseka 60x60.

Priključci kotlovskog i potrošačkog kruga nalaze se nasuprotno sa bočnih strana, dok su priključci na instalaciju 5/4” sa unutrašnjim navojem. Razmak između priključaka na kotlovskom i potrošačkom krugu iznosi 375 mm. Konstrukcionim rešenjem predviđen je priključak za ozračivanje sa gornje strane (3/4”) i priljučak za slavinu za punjenje i pražnjenje sa donje strane (3/4”).

Ovaj model hidraulične skretnice izrađen je sa antikorozivnom zaštitom i izolacijom od polistirena debljine 25mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinkovanog lima od 0,55mm.