PROTHERM
Nemacka
KOMBINOVANI GASNI KOTAO

PROTHERM LYNX

KOMBINOVANI GASNI KOTAO

Digitalni displej


Klasa efikasnosti ***(po 92/42 CEE)


Primarni i sekundarni izmenjivač


Visok komfor tople vode


Nizak nivo buke


Kompaktne dimenzije


Rad sa prirodnim gasom i TNG

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1123034 KOTAO GASNI LYNX 24kW - kombinovani, fasada PROTHERM 61.020,00 -
1123035 KOTAO GASNI LYNX 28kW - kombinovani, fasada PROTHERM 76.128,00 -
X
<
Poruči
kotao unutrasnjost

Osnovne karakteristike PROTHERM LYNX kotla

 • Promena režima rada "eco/comfort" jednim pritiskom tastera
 • Visoka efikasnost - 94% po 92/42 CEE
 • Širok opseg modulacije plamena
 • Automatsko podešavanje izlazne snage kotla
 • Elektronski sistem paljenja i nadgledanja plamena
 • Sistem dijagnostike kvara na uređaju
 • 35-64˚C opseg podešavanja temperature PTV
 • 38-85˚C ili 30-50˚C (podno grejanje) - opseg podešavanja temperature CG
 • Kontrola temperature na polaznom i povratnom vodu sistema grejanja
 • Kontrola temperature potrošne tople vode - PTV
 • Trostepena nisko-energetska cirkulaciona pumpa
 • Rad sa prirodnim gasom ili TNG
 • Automatski by-pass
 • Senzor pritiska vode u sistemu grejanja
 • Zaštita od blokade cirkulacione pumpe
 • Zaštita od smrzavanja
 • Ekspanziona posuda od 7 l