RADIJATOR INŽENJERING
Srbija
KOTAO BIOmax

BIOmax

KOTAO BIOmax

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
X
<
Poruči

Kotlovi serije BIOmax predstavljaju moderno konstrukciono rešenje za sagorevanje goriva kao što su pelet, koštice voća (višanja, trešanja i ostalo) čime se postiže izuzetno visok stepen iskorišćenja koji se kreće preko 90%. Takođe ovaj kotao možemo svrstati u ekološke proizvode zbog limita CO2 i čestica prašine koje su u okvirima  Eu standarda.
Kao naslednik predhodne serije TKAN kotlova, i za kotlove serije BIOmax, važi dobra karakteristika da se prelaz sa automatskog nalaganja peleta na ručno loženje drveta obavlja za samo par sekundi, s tom razlikom da BIOmax kotlove ne treba upotrebljavati duže vreme na drvo. Ova serija kotlova namenjena je za pelet, a drvo može biti alternativa na nekoliko dana, u slučaju nestanka peleta, ili remonta mehanizma za naleganje.
Specifične karakteristike:
Povećan stepen iskorišćenja i lakše čišćenje zahvaljujući cevnom izmenjivaču koji je vertikalno postavljen, kao i odgovarajućim spiralnim tubulatorima koji su smešteni u bešavnim kotlovskim cevima.
Sekundarni vazduh do čijeg potiska dolazi radom usisnog turbinskog ventilatora koji izdržava povišene temperature.Vazduh ulazi kroz leptir rozetnu na zadnoj strani, a zatim kroz komoru za sekundarni vazduh.Tokom ulaska, pogotovo u vatrootpornoj komori, sekundarni vazduh se dogreva, i tako dogrejan dolazi u kontakt sa vrhom plamena. Usisni ventilator sprečava pojavu dima na vratima i otvorima kotla.
Način potpale: Keramički grejači renomiranog nemačkog proizvođača,  koriste se za potpalu kod ove serije kotla. Dug radni vek i izdržljivost čak i na visokim temperaturama. Upravo zbog ovih karakteristika, BIOmax je platforma na kojoj će se dalje usavršavati proces sagorevanja peleta, na prvom mestu kontrola rada ventilatora na osnovu informacija lambda sonde. Zahvaljujući sadašnjim konstruktivnim rešenjima, BIOmax ima izuzetan stepen iskorišćenja, kako ložišta, tako i izmenjivača, i taj procenat ide i preko 90.

  Jed.mere BIOmax 23.1 BIOmax 35
Nominalna toplotna snaga KW 23,83 30
Max. radni pritisak kPa 300 300
Probni pritisak 450 450
Zapremine vode u kotlu L-cca 75 95
Masa kotla kg 523 630
Max. Temp. Potisnog voda ˚C 90 90
Min. Temp. Povratnog voda ˚C 60 60
Stepen iskorišćenja % >92 >91
DIMENZIJE A mm 450 520
A1 1210 1280
As 610 610
B 790 845
B1 1400 1480
C 1315 1425
ØD 130 160
E 400 750
F 1170 1280
G 400 400
H 1460 1570
Hs   1560 1560
D1 col 1" 1"
D2 1" 1"
D3 1/2" 1/2"
D4 1/2" 1/2"
D5 1/2" 1/2"
D6 1/2" 1/2"

Biomax kombinovani

  Jed.mere BIOmax 23.1 BIOmax 35
Nominalna toplotna snaga KW 23,83 30
Max. radni pritisak kPa 300 300
Probni pritisak 450 450
Zapremine vode u kotlu L-cca 75 95
Masa kotla kg 523 630
Max. Temp. Potisnog voda ˚C 90 90
Min. Temp. Povratnog voda ˚C 60 60
Stepen iskorišćenja % >92 >91
DIMENZIJE A mm 450 520
A1 1210 1280
As 610 610
B 790 845
B1 1400 1480
C 1315 1425
ØD 130 160
E 400 750
F 1170 1280
G 400 400
H 1460 1570
Hs   1560 1560
D1 col 1" 1"
D2 1" 1"
D3 1/2" 1/2"
D4 1/2" 1/2"
D5 1/2" 1/2"
D6 1/2" 1/2"