ALFA PLAM AD METALNA INDUSTRIJA
Srbija
KOTAO NA PELET

GRANDE

KOTAO NA PELET

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1122325 5600042 KOTAO NA PELET GRANDE (28kW) ALFA PLAM 230.066,00 !
1123297 KOTAO NA PELET GRANDE (37kW) ALFA PLAM 253.405,00 !
X
<
Poruči

Toplovodni kotao GRANDE je visokokvalitetan kotao koji kao gorivo koristi drvnu biomasu (pelet). Kotao radi automatski, doziranjem peleta pomoću pužnog transportera iz spremnika za pelet koji je deo uređaja, smeštenog iznad kotlovskog dela uređaja. Spremnik za pelet se puni sa gornje strane preko namenskog poklopca. Zapremina spremnika je cca 200 kg što daje autonomiju rada od 118h. 

Kotao na pelet GRANDE izrađen je po najsavremenijim standardima. Telo kotla je od čeličnog lima, dok je omotač  izrađen od kvalitetnog lima, zaštićen u procesu farbanja i lakiranja i otporan na visoke temperature. Termička izolacija na kotlu je od mineralne vune, dok su vrata ložišta izrađena od ugljeničnog čelika. Upravljanje kotlom vrši se pomoću enkodera koje omogućava kontinualno ravnomerno doziranje peleta koje omogućava ravnomerniji rad. Očitavanje parametra vrši se preko najsavremenijeg Touch led LCD ekrana.

Kotao GRANDE zadovoljava sve poglede u pogledu očuvanja životne sredine i u potpunosti predstavlja ekološki proizvod. Plamen koji se razvija u kotlu tokom normalnog sagorevanja drvene biomase oslobađa upravo onu količinu ugljen dioksida (CO2) koja bi se oslobodila prirodnim raspadanjem drva. Količina CO2 koja nastane tokom sagorevanja ili raspadanjem drva odgovara količini koju je stablo upilo tokom svog životnog ciklusa i pretvorilo u kiseonik i ugljenik. Upotrebom neobnovljivih izvora energije (ugalj, lož ulje, gas), za razliku od onih temeljenih na drvima, u vazduh se oslobađa mnogo veća količina CO2. On
se tokom godina nakuplja i doprinosi pojačavanju efekta staklene bašte. Načelo čistog sagorevanja zadovoljava sve zahteve očuvanja okoline, a firma Alfa Plam usmerila je sav svoj razvoj i svoje aktivnosti u smeru ispunjavanja tog cilja.