PREMATLAK
MANOMETAR RADIJALNI

PREMATLAK metalno kućište

MANOMETAR RADIJALNI

Manometri u metalnom kućištu
Klasa merenja 1,6

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1150311 03304-AZ (330410) MANOMETAR RADIJALNI DN 63 0-10bar 1/4" metalno kućište --
1150069 MM012060131 (331106) MANOMETAR RADIJALNI DN 80 0- 6bar 1/2" metalno kućište --
1150070 MM012110131 (331110) MANOMETAR RADIJALNI DN 80 0-10bar 1/2" metalno kućište --
1150071 MM012116131 (331116) MANOMETAR RADIJALNI DN 80 0-16bar 1/2" metalno kućište --
1150072 MM01212513 (331125) MANOMETAR RADIJALNI DN 80 0-25bar 1/2" metalno kućište --
1150074 MM01311013 (331210) MANOMETAR RADIJALNI DN 100 0-10bar 1/2" metalno kućište --
1150075 MM013116131 (331216) MANOMETAR RADIJALNI DN 100 0-16bar 1/2" metalno kućište --
1150094 MM013060131 (331206) MANOMETAR RADIJALNI DN 100 0- 6bar 1/2" metalno kućište --
1150441 03304-AZ (330406) MANOMETAR RADIJALNI DN 63 0-6bar 1/4" metalno kućište --
X
<
Poruči