SLOVARM
Slovacka
OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI

SLOVARM spoljašnja opruga

OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI

Koriste se za savijanje Al-pex cevi na
željeni ugao
Nakon savijanja cevi nema promene preseka
na mestima savijanja

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1100128 403034 OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI 26 SN SLOVARM --
1100129 403032 OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI 16 SN SLOVARM --
1100130 403033 OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI 20 SN SLOVARM --
1101551 125123118 OPRUGA ZA SAVIJANJE AL-PEX CEVI 18 SN (UNI 125123118) --
X
<
Poruči

Opruga za savijanje alupeks cevi - spoljasnja. Koristi se  kako bi se sprečile deformacije oblika poprečnog preseka u zoni savijanja cevi, a cev savila pod željenim uglom.