SELTRON
Slovenija
REGULATOR KONSTANTNE TEMPERATURE

ACC30/ACC40

REGULATOR KONSTANTNE TEMPERATURE

Temperaturni opseg od  0 do 99°C


Za sisteme grejanja ili hlađenja


Upozorenje na greške / kvarove


Predefinisane hidraulične šeme


Signalizacija i regulacija rada pumpe (ACC 40)


Direktna ugradnja na preko 20 tipova ventila

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1151312 1ACC3010-040 REGULATOR KONSTANTNE TEMPERATURE ACC30 SELTRON 25.132,00
1151315 1ACC4011-040 REGULATOR KONSTANTNE TEMPERATURE ACC40 SELTRON 28.490,00
Odustani od poručivanja
X
<
Nazad na proizvode

Treba ti jos nešto?

Poruči

Dovrši poručivanje

U WDC regulatorima ugrađen je veliki broj hidrauličnih šema. Izabrane šema i druge sistemske informacije se prikazuju na osvetljenom grafičkom LCD displeju. Jednostavno rukovanje
kontrolera se zasniva na korisničkom interfejsu sa grafičkim ikonama. Sa »Help« funkcijom možete da pristupite korisničkom meniju i uputstvima, kad god je to potrebno. Puštanjem u rad kontrolera
Čarobnjak za podešavanje se aktivira, koji nas vodi kroz početno podešavanje u koracima.

WDC kontroleri imaju mnogo mogućnosti rKontroleri ACC30 i ACC40 su namenjeni regulaciji konstantne  temperature cevovoda. Najčešća upotreba je da kontroliše temperaturu povratnog voda ili da kontroliše konstantnu temperaturu grejnog sistema. Podešavanje kontrolera se vrši uz pomoć tastature osetljive na dodir na prednjoj strani kontrolera. Grafički displej OLED se koristi za indikaciju  izmerenih temperatura i podešavanje kontrolera. Senzori su opremljeni za "Plug & Play". Za priključivanje nije potreban alat. Oni su povezani na šine za senzore.
Tip ACC30 ima samo senzor temperature cevovoda i omogućava  kontrolu nad mešanim ventilom.
Tip ACC40 ima senzor temperature cevovoda i senzor izvora toplote, što omogućava kontrolu mešnog ventila i cirkulacione pumpe.

- opseg podešavanja temperature 0 ÷ 99 ° C
- prikaz temperature i druge operativne informacije na ekranu
- izbor pravca otvaranja
- prikaz i pregled temperature za poslednju nedelju
- prikaz obaveštenja i upozorenja o radu sistema grejanja
- podešavanje osetljivosti kontrolera
- mod rada: grejanje ili hlađenje rad
- pomoćni senzor za temperaturu toplotnog izvora *
- kontrola cirkulacione pumpe *
- indikacija smera okretanja ventila
- indikacija rada pumpe *
- setovi za instalaciju na raznovrsne mešne ventila
- moment 6 Nmegulacije, zaštitne i unapred funkcije kao što su:
grafički meniji i višejezična podrška,
izbor između 52 različitih hidrauličnih šema, uključujući šeme sa dva mešna kruga ili dva izvora toplote, solarnog sistema itd,
dva režima rada - grejanje ili hlađenje
sva podešavanja regulatora se trajno čuvaju, korisničke postavke se mogu sačuvati u fajl koji korisnik kasnije može da otvori,
svaka promena podešavanja kontrolera, prekoračenje maksimalne temperature ili sistemski kvarovi su zapisane u dnevnik,
sve izmerene temperaure se periodično čuvaju, podaci mogu biti u bilo kom trenutku pregledani na displeju,
posebno je zanimljivo funkcija koja omogućava simulaciju izmerenih temperatura za ispitivanje rada kontrolera u bilo kojim uslovima,
PC priključak.