BOSCH / JUNKERS
Nemacka
SOLARNI PANEL

BOSCH FCC-2V pločasti

SOLARNI PANEL

- solarno struktuirano staklo za veliku propu-
  snost svetla i manju refleksiju
- strip-apsorber sa visoko selektivnom prevla-
  kom, toplotna izola-
- kućište kolektora od aluminijuma
- toplotna izolacija 25mm mineralne vune
- zadnja strana od antikorozivnog alu-Zink lima
- hidraulično međusobno povezivanje kolektora
- uspravna montaža na kosi ili ravni krov

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1090089 8718532282 SOLARNI KOLEKTOR pločasti FCC-2V BOSCH -- -
X
<
Poruči