GALLETTI
Italija
TOPLOTNA PUMPA VAZDUH/VODA

GALLETTI MPE

TOPLOTNA PUMPA VAZDUH/VODA

Toplotna pumpa vazduh - voda
Za grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode
Zanemarljiva emisija CO2
Minimalna spoljna temeratura u režimu grejanja -10ºC
Maksimalna potisna temeratura vode u rezimu grejanja 50ºC
Raspon snaga u režimu grejanja od 5 do 85kw i od 4 do 76 kw u režimu hladjenja.
Maksimalna potisna temeratura vode +40ºC pri spoljnoj tem. vazduha -10ºC
Hidro modul može biti smešten u svaku jedinicu bez povećanja dimenzija uredjaja.

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1280328 MPE008H0AA TOPLOTNA PUMPA VAZDUH/VODA MPE 008H GALLETTI -- -
1280431 MPE010H0AA TOPLOTNA PUMPA VAZDUH/VODA MPE 010H GALLETTI -- -
1280465 MPE015H0AA TOPLOTNA PUMPA VAZDUH/VODA MPE 015H GALLETTI -- -
1280466 MPE024H0AA TOPLOTNA PUMPA VAZDUH/VODA MPE 024H GALLETTI -- -
1280797 TOPLOTNA PUMPA VAZDUH/VODA MPE 032H GALLETTI -- -
1280901 TOPLOTNA PUMPA VAZDUH/VODA MPE 035H GALLETTI -- -
1280684 TOPLOTNA PUMPA VAZDUH/VODA MPE 054H GALLETTI -- -
X
<
Poruči