GEL
ULOŽAK FILTERA ZA VODU

DEPURA pamučni

ULOŽAK FILTERA ZA VODU

Ulošci od pamuka, plastike, INOX-a
Ulošci punjeni aktivnim ugljem ili polifosfatnim
supstancama

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1293447 10303040 (ULOŽAK pamučni 5u FILTERA ZA VODU DEPURA 700 GEL) -- ^
1293453 10303020 (ULOŽAK pamučni 5u FILTERA ZA VODU DEPURA 500 GEL) -- ^
1293456 10303050 (ULOŽAK pamučni 20u FILTERA ZA VODU DEPURA 1000 GEL) -- ^
1293458 10303060 (ULOŽAK pamučni 5u FILTERA ZA VODU DEPURA 1000 GEL) -- ^
1293459 10303010 (ULOŽAK pamučni 20u FILTERA ZA VODU DEPURA 500 GEL) -- ^
1293541 10303030 (ULOŽAK pamučni 20u FILTERA ZA VODU DEPURA 700 GEL) -- ^
X
<
Poruči