Prisma je inovativni pločasti kolektor koji je patentirao Calpak.

Uvodi u solarnu termalnu industriju jedinstveni polimerni materijal (COLOFAST), prvenstveno poznat i korišten u automobilskoj industriji.

Ovaj materijal, primenjen u kućištu kolektora, jača njegovu kompozitnu strukturu, postiže apsolutnu zaštitu od vlage i nudi savršenu završnu obradu.

Prisma je rezultat zahevnog i dugotrajnog procesa istraživanja i razvoja u kojem je Calpak blisko sarađivao sa stručnjacima za vrhunsku tehnologiju.

 

Kreiran je u Calpak-ovom potpuno robotiziranom proizvodnom pogonu koji osigurava standardizirani kvalitet.

 

Prednosti

Kućište je izrađeno iz jednog dela od legiranog čelika visokog kvaliteta što za posledicu ima robustnu konstrukciju, bolju zaštitu od korozije, eliminisani su termički mostovi i dobijena čistija linija panela.

Primena COLOFAST polimernog materijala za spajanje kućišta i stakla panela čime se obezbeđuje nepropusnost i kompaktnost.

Apsorber je napravljen od aluminijuma visoke efikasnosti laserski zavarenog na bakarnu mrežu čime se postižu vrhunske energetske performanse.

Sveukupno viši kvalitet proizvodnje

Povećana snaga i izdržljivost

Savršeno zaptivanje (zaštita od vlage)

Vrhunske energetske performanse

Idelna završna obrada (čist izgled)