Cevna izolacija na bazi gume R-FLEX

Kompanija ODE YALITIM SAN.TIC.A.S., je nastala 1985.godine. U početku, to je bila mala kompanija, fokusirana na izvođenje građevinskih radova. U periodu od 1990. godine do 1996. godine kompanija je uvozila izolaciju da bi nakon1996. godine postali proizvođači. Proizvođač ODE YALITIM SAN.TIC.A.S. je kompanija koja je danas među najvećima u proizvodnji izolacionih materijala između Kine i Nemačke. Kompanija posvećuje mnogo pažnje investicijama i stalnom rastu, odnosno povećanju proizvodnih kapaciteta i pronalasku najefikasnijih kanala distribucije njenih proizvoda

Tokom godina kompanija ODE je postala regionalni lider u proizvodnji izolacionih materijala i program se sastoji iz dva segmenta:

Građevinska izolacija

Izolacija za HVAC sisteme

 

U segmentu izolacije za HVAC sisteme, kompanija ODE proizvodi izolaciju R-FLEX na bazi gume koja ima elastomernu strukturu. Kada je nešto elastomerno, podrazumeva se da ima visok nivo fleksibilnosti i veliki otpor na mehaničke uticaje.

Pored velikog otpora na mehaničke uticaje, izolacija R-FLEX ima i parnu branu, usled zatvorene ćelijske strukture, što omogućava, takođe, veliki otpor na difuziju vodene pare (prema standardu EN 13469 koeficijent je >=5000 µ).

Još jedna osobina koja izolacioni materijal R-FLEX čini kvalitetnom je niska toplotna provodljivost λ=0,039 W/m.k (25oC) prema standardu EN ISO 8947, što ovaj materijal čini dobrim izolatorom. Prema standardu EN 13501-1 i svrstavanju izolacije prema požarnoj klasi, R-FLEX se svrstava u BL-s2, d0, što znači da je s=smoke a d=drop, što bi ovu izolaciju svrstalo među samogasive. Prema navedenom, može da se zaključi da je kompanija ODE YALITIM SAN.TIC.A.S. proizvođač koji je beskompromisan kada je kvalitet izolacije u pitanju, što je potkrepljeno i raznim međunarodnim sertifikatima koji mogu da se vide u nastavku ovog dokumenta.

 

Tehničke karakteristike