GEFF Srbija Lizing – linija za finansiranje zelene ekonomije

geff baner top

 

Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenula je u Srbiji lizing liniju za finansiranje zelene ekonomije za pravna lica.

LIZING linija omogućava pravnom licu da koristi uređaje instalirane u svoj objekat a gde su uređaji u vlasništvu banke dok se lizing ne otplati kad prelaze u vlasništvo investitora.

Detaljnije na: ebrdgeff.com

 

Ko su korisnici lizing linije?

 • Preduzeća,
 • preduzetnici,
 • registrovana poljoprivredna gazdinstva
 • druga pravna lica u privatnom vlasništvu koja žele da ulažu u visoko efikasne i zelene tehnologije u sledećim sektorima:
 • Proizvodnja
 • Uslužne delatnosti
 • Transport
 • Građevinarstvo
 • Agrobiznis
 • Proizvođači zelene energije (toplotna i električna energija)

 

Šta se finansira iz ove lizing linije?

 • Prihvatljivi projekti uključuju finansiranje sledećih tehnologija iz prodajnog asortimana Dominga:
 • Solarni kolektori
 • Vodene pumpe
 • Toplotne pumpe
 • Klimatizacija
 • Tehnologije za proizvodnju električne energije

 

Kriterijumi prihvatljivosti

Kategorija

Tehnologija

Indikator

Jedinica

Od

Do

Bolje ako

Solar

Solarne ćelije

Termalna efikasnost

%

75

85

Više

Toplotne pumpe

Vodene toplotne pumpe (izvor voda)

Koeficijent grejanja

COP

3.6

9.9

Više

Vazdušne toplotne pumpe (izvor vazduh)

3.8

9.9

Geotermalne toplotne pumpe (izvor je zemlja)

4.4

9.9

Električna energija

Fotonaposke ćelije

Električna efikasnost

14

20

 

Hladjnje

Vodom hladjeni čileri

Koeficijent hlađenja

COP

1.872

9.9

Više

Vazduhom hladjeni čileri

“Apsorpcioni” čiler

Rashladni ormari

1.697

9.9

Rashladne vitrine

1.463

9.9

Vodene pumpe

Vodene pumpe

Index minimalne efikasnosti

n/a

0.4

0.9

Više

 

geff logo

 

Svi uređaji moraju biti sastavni deo Tehnološkog selektora koji se nalazi na https://techselector.com/serbia-rs/ i već poseduje ulistane uređaje koje Doming i naši dobavljači nude.

 

Prihvatljivi projekti mogu uključiti i finansiranje tehnologija koje se ne nalaze u Tehnološkom selektoru ukoliko se radi o kompleksnijim projektima koji se sastoje od više različitih tehnologija i/ili projektima veće investicione vrednosti ako takvi projekti ostvaruju uštede energije od minimum 20%.

 

Namena sredstava lizing linije

Sredstva lizing linije se mogu koristiti za sve tipove objekata i tipove klijenata (investitori, Instalateri….).

 

Prednosti sredstava lizing linije koji nudimo kupcima

 1. Niža kamatna stopa za kupca korisnika lizinga u odnosu na druge vrste bankarskih usluga (krediti….)
 2. Brza procedura obrade zahteva do 3 dana
 3. Lizing zahteva jako malo dokumentacije u odobrenju tako da je lakša prohodnost kod banke
 4. Nema kolaterala tj., obezbeđenja kredita (sama oprema je obezbeđenje za placanje), znači nema hipoteka, bankarskih garancija……
 5. Lizing traje do 60 meseci do 5 godina i u tom period otplate uređaji su u vlasnistvu banke a kupac ih koristi
 6. Lizing može da bude dobra opcija za preduzeća da uvedu zelene tehnologije bez preuzimanja duga

 

Kako obezbediti finansiranje u samo nekoliko koraka?

 1. Izaberite opremu i materijale u Tehnološkom selektoru.
 2. Odštampajte sa sajta Sertifikat - specifikaciju proizvođača koja potvrđuje minimalne zahteve za efikasnost – i nabavite profakturu od kompanije Doming.
  Ukoliko se oprema ne nalazi u Tehnološkom selektoru, potrebno je da od dobavljača/distributera nabavite specifikaciju koja potvrđuje minimalne zahteve za efikasnost, kao i profakturu.
 3. Popunite OBRAZAC ZA PRIJAVU i dostavite ga partnerskoj finansijskoj instituciji, zajedno sa specifikacijom proizvođača i profakturom.
 4. Partnerstka finansijska institucija će proveriti vašu finansijsku podobnost i zatražiti proveru tehničke prihvatljivosti u skladu sa Tehnološkim selektorom
 5. Nakon uspešnog završetka prvog koraka, partnerska lizing kompanija će pripremiti ugovor o lizingu koji vi treba da potpišete.
 6. Vaša sredstva će postati dostupna nakon potpisivanja ugovora, što omogućava implementaciju visokoefikasnih zelenih rešenja

geff baner