Perlatori štede vodu

PERLATORI ŠTEDE VODU

Voda je neobnovljiv prirodni resurs i ukoliko se nastavi sa neracionalnom upotrebom, čovečanstvo će se ubrzo suočiti sa ozbiljnim nedostatkom ovog resursa. U ovom trenutku, milijardu ljudi nema pristup pijaćoj vodi.

Kako možemo uštedeti vodu?

Proizvodi koje biramo dobra su polazna tačka u uštedi vode. U Doming asortimanu nalazi se nekoliko vrsta perlatora, ekoloških proizvoda koji se lako montiraju na baterije za vodu, i omogućavaju značajnu uštedu ovog vrednog neobnovljivog resursa.

Perlator m24

Perlator M24 za baterije za umivaonik i sudoperu, za smanjenje potrošnje vode na 4l/min u odnosu na standardnu bateriju koja ne štedi vodu i koja ima protok 13 l/min. Prednost ovog perlatora je da ostvaruje uštedu vodu do 70%, bez smanjenja komfora. Perlator sadrži sito protiv kamenca. Pored toga, upotrebom ovog perlatora smanjuje se emisija CO2 za 1640 kg. * Protok vode od 4 l/min određen je nakon testiranja na pritisku od 3 bara.

Peraltor se montira veoma lako na vrh baterije. Bez perlatora, obično, voda curi u velikom mlazu.Perlator raspršuje mlaz vode na mnogobrojne i sitne kapljice. Ovo pomaže uštedi vode i do 50% smanjuje efekat prskanja. Pored toga, perlator zadržava nečistoće i kamenac u cevima. Montiranjem jednog perlatora za 5 godina uštedi se 490 m3 vode.

Perlator f22

Perlator F22 za baterije za sudoperu, smanjuje potrošnju vode na 10l/min u odnosu na bateriju koja ne štedi vodu sa protokom od 14l/min. Prednost ovog perlatora je ušteda vode do 60% bez smanjenja komfora. Perlator sadrži sito protiv kamenca. Pored toga, upotrebom ovog perlatora smanjuje se emisija CO2 za 750 kg. *Protok vode od 10 l/min određen je nakon testiranja pod pritiskom od 3 bara. Smanjenje potrošnje vode može se lako regulisati montiranjem perlatora na bateriju, na taj način za 5 godina uštedi se 210 m3 vode.

Perlator za tuš 7l

Priključak za povezivanje između baterije i tuš creva za smanjenje potrošnje vode na 7l/min u odnosu na maksimalan protok od 15l/min. Priključak sprečava uvrtanje, ono što omogućava duži vek trajanja creva. Prednost ovog priključka je što omogućava uštedu vode do 50% bez smanjenja komfora. Pored toga upotrebom ovog priključka smanjuje se emisija CO2 do 1400 kg. Protok vode od 7l/min definisan je nakon testiranja pod pritiskom od 3 bara.

Ume prilično da iznervira kada je tuš crevo uvrne. Pokušajima da se odvrne može se pokidati. Ovakvi problem mogu se rešiti ovim novim proizvodom. Dodajte na listu prednosti i smanjenje potrošnje vode i videćete da se vaš novac isplati.

  • Priključak za tuš 1/2” MF za smanjenje potrošnje vode na 7l/min* u odnosu na prosečan protok 15l/min.
  • Protok vode na 7l/min definisan je na osnovu testiranja pod pritiskom od 3 bara.
  • Ušteda vode do 50% bez smanjenja komfora prilikom upotrebe.
  • Montira se između baterije i tuša.

Standardna tuš ručica ima prosečan protok od 15l/min. Montiranjem jednog priključka na tuš za 5 godina uštedi se 440m2 vode. Pored toga smanjuje se emisija CO2 za 1400 kg.

Perlator za tuš 8l

Priključak za povezivanje između baterije i tuš creva za smanjenje potrošnje vode na 8.5 l/min u odnosu na prosečan protok od 15l/min. Prednost ovog priključka je ušteda vode do 40% bez smanjenja komfora. Zahvaljujući sistemu sa prekidačem ON/OFF omogućeno je privremeno zaustavljanje mlaza vode bez izmene temperature i protoka koji su podešeni na bateriji. Pored toga upotrebom ovog priključka smanjuje se emisija CO2 za 1200 kg. *Protok vode od 8.5 l/min definisan je na osnovu testiranja pod pritiskom od 3 bara.

Montira se između baterije i tuš creva.