VALROM Pex cevi i fiting

 

Kompletni sistem instalacija za radijatorsko grejanje i distribuciju tople i hladne vode. Sastoji se od PEXa cevi, plastičnih (PPSU i PVDF) fitinga, pribora i alata za montažu.

Proizvođač: VALROM INDUSTRIE, Bukurešt (Rumunija)

 

Prednosti sistema:

Bezbednost: zahvaljujući spoju sa kliznom navlakom sistem obezbeđuje savršeno zaptivanje tokom eksploatacije usled skoro identičnog koeficijenta linearnog širenja cevi, navlake i fitinga. Bezbedna upotreba pri visokoj temperaturi i pritisku. Najsigurniji sistem povezivanja: kad se unutrašnji pritisak poveća do graničnih vrednosti, spoj ostaje siguran.

Efikasnost:brza instalacija - dužina cevi u koturu omogućava minimalizaciju broja spojeva. Spoj se odmah stavlja pod kompresiju.

Otpornost:cevi i fiting su otporni na koroziju i abraziju.

Optimizacija:minimalan gubitak pritiska zahvaljujući maloj hrapavosti i unutrašnjem dizajnu fitinga.

Hemijska i elektrohemijska otpornost:na cev nema uticaj agresivna voda sa niskom PH vrednošću. Cev je otporna na aditive u vodi, na brz protok fluida i na nju nemaju uticaja gradjevinski materijali: cement, gips...

Trajnost:klasa 5 prema Evropskom standardu EN15875-1, vek upotrebe 50godina.

 

PexKit cevi su sa kiseoničnom difuzionom barijerom. Tip kiseonične barijere EVOH obezbeđuje visok nivo sprečavanja difuzije kiseonika unutar cevi čime pozitivno utiče na duži životni vek ostalih elemenata instalacije.

 

Prednosti cevi:

Opseg prečnika i dužina cevi (cevi su u koturu od 100 i 50 m).

Olakšana montaža usled male mase i velike fleksibilnosti.

Glatka unutrašnja površina onemogućava formiranje naslaga i posledično pad pritiska.

Nizak koeficijent termičke provodljivosti, koji sprečava formiranje kondenzacije i nelagodnosti koje ona izaziva (buđ, vlaga, fleke na zidovima...).

Očekivan životni vek od 50godina, 10-to godišnja garancija.

 

Prednosti PPSU fitinga:

PPSU se korisi u industriji već 25 godina.

Fiting je otporan na hidrolizu i oksidaciju.

Sirovina je sertifikovana za vodu za piće.

Visoka mehanička otpornost.

 

Prednosti Mesinganog fitinga:

Svi mesingani fitinzi u Valrom PexKit sistemu su podobni za pijaću vodu jer se koristi mesing CW617N koji zadovoljava zahteve evropske direktive po pitanju sadržaja olova (manje od 2,2%) i nikla (manje od 0,1%).

Moguća je upotreba za toplu vodu i visokotemperaturne radijatore.

Sirovina je sertifikovana za vodu za piće.

Pun opseg dimenzija i tipova.

 

 

 

Uputstvo za montažu

1. PEX cev se seče na željenu dužinu
2. Navlaka se stavi na cev
3. Za ispravno ekspandiranje cevi izvucite šraf i ubacite ga ispred stezne viljuške
4. PEX cev se proširuje koristeći expander glavu
5. Fiting se spaja sa cevima
6. Fiksiranje navlake se radi korišćenjem odgovarajućeg alata