Sat za planetu

Poseta Grundfos fabrici

Za nekoliko dana cela planeta proslavlja Sat planete. Ovaj dan ima za cilj da nas podseti na štetne efekte koje naše svakodnevno delovanje ima na planetu, ali i da nas podseti šta možemo uraditi kako bismo smanjili naš uticaj na životnu sredinu. Sat planete, ili Sat Zemlje proslavlja se 25.marta između 20.30 i 21.30. Prekomerna upotreba energije i prekomerno zagađenje su osnovne ideje zbog kojih je Svetska fondacija za prirodu lansirala ovaj događaj pre 10 godina u Australiji. Informišite se o ovom događaju na sajtu Svetske fondacije za prirodu www.wwf.rs

  • Sat za planetu