Toplotne pumpe - Romstal VISION

 romstal vision toplotne pumpe vazduh voda

 

Romstal  predstavlja seriju toplotnih pumpi vazduh voda u split i monoblok varijanti. Namenjena je za grejanje, hlađenje i pripremu tople potrošne vode u domaćinstvu. Split verziju čine modeli od 8, 12 i 16 kW izlazne snage dok je monoblok varijanta dostupna u snagama 8, 12, 16 i 30 kW.

Nova serija toplotnih pumpi Romstal VISION donosi niz prednosti u odnosu na modele iz predhodne serije, koje se pre svega ogledaju kroz bolje performanse uređaja, tiši i stabilniji rad, kao i na poboljšanu kontrolu nad uređajem što korisniku pruža dodatni komfor.

 

 

U skladu sa životnom sredinom

Kao rashladno sredstvo ove toplotne pumpe koriste ekološki freon R32 sa niskim indeksom globalnog zagrevanja. U poređenju sa freonom R410A koji je korišćen u predhodnim serijama toplotnih pumpi ovaj freon ima niz prednosti

 • Veći koeficijent prenosa toplote i bolje performanse
 • Sa manjom količinom freona postižu se bolje performanse
 • Bolji toplotni učinak pri niskim spoljnim temperaturama
 • Nema uticaja na ozonski omotač
 • Dostupniji i jeftiniji od freona R410A

 

Energetski efikasno rešenje

Svi modeli toplotnih pumpi su opremljeni inverter kompresorom, frekventno regulisanim ventilatorom i elektronskom cirkulacionom pumpom koji omogućavaju da se potrebna snaga za rad uređaja savršeno poklapa sa stvarinim (trenutnim) opterećenjem čime se ostvaruju dodatne uštede.

Energetski efikasno rešenje

 

Snažno grejanje uz visoku efikasnost

Konstrukciono izvođenje kao i visok kvalitet komponenti smeštenih unutar toplotne, Romstal VISION toplotne pumpe garantuju stabilan i pouzdan rad i pri niskim spoljnim temperaturama što ovu seriju čini podjenako efikasnom i pogodnom za sva klimatska područja.

 • Produžen rad do spoljne temperature vaduha -25°C
 • Maksimalna temperatura potisa iz uređaja +65°C (kod split modela)
 • Maksimalna temperatura potisa +60°C pri spoljnoj temperaturi vazduha -15°C
 • Klasa energetske efikasnosti A+++
 • Maksimalne vrednosti COP-a do 5.20

 

Nova Ecoheat by Midea toplotna pumpa – tiša od cvrkuta ptica

Nova Romstal VISION toplotna pumpa

Tiša od cvrkuta ptica

Zahvaljujući geometriji ventilatora kao i DC motoru koji ga pokreće kao i naprednoj mikroproceskorskoj kontroli nova Romstal VISION toplotna pumpa ima dva režima tihog rada koji pružaju veću udobnost. Minimalni nivo zvučne snage u tihom režimu rada samo 53 dBA

 

Stvar je u podešavanju

Višenamenski kontroler i kontrola putem mobilne aplikacije

Gde god da se nalazili sada možete imati punu kontrolu nad svojom toplotnom pumpom u svakom trenutku.

Razvijena da korisniku pruži komfor prilikom korišćenja, toplotna pumpa Romstal VISION sada poseduje prijemnik wifi signala integrisan unutar kontrolene jedinice. Pomoću mobilne aplikacije sada je jednostavno moguće imati kontrolu nad toplotnom pompom u svakom trenutku.

 

Šta sve možemo raditi putem mobilne aplikacije?

 • Proveriti status rada u kome se toplotna pumpa nalazi
 • Provera trenutne temperature po zonama
 • Podešavanje temperature za svaku zonu posebno
 • Promenu režima rada uređaja
 • Provera trenutne potrošnje
mobilna aplikacija

 

Funkcija klimatske krive i kontrola različitih klimatskih zona za veću fleksibilnost i veći komfor

Izborom jedne od 32 različite krive grejanja toplotna pumpa automatski podešava izlaznu temperaturu vode prema spoljnoj temperaturi vazduha, čime se postiže efikasnije i ekonomičnije grejanje.

klimatska kriva
 Ecoheat by Midea toplotna pumpa

Izborom opcije za kontrolu različitih temperaturnih zona moguće je kontrolisati zone niskotemperaturnog grejanja, kontrolom nad mešnim ventilom za ograničavanje temperature potisa kod podnog grejanja uz istovremenu kontrolu temperaturne zone sa višom temperaturom fluida.

Za ovakvu vrstu kontrole neophodno je imati zasebne sobne kontrolere, takozvane korektore temperature.

 

Nov izgled i inovativna struktura

Nova linija toplotnih pumpi Romstal VISION sada ima nov , poboljšan izgled uz manje dimezije zahvaljujući upotrebi samo jednog ventilatora.

Jedinstvene dimenzije spoljne jedinice garantovane su za sve modele ove serije (8, 12 i 16kW) dok unutrašnja jedinica sa novim dimenzijama i integrisanim kontrolerom na sebi moze biti lako uklopljiva u svaki prostor.

Nova romstal vision toplotna pumpa – izgled

 

Ostale važne funkcije

 • Mogućnost nedeljnog programiranja
 • Mod za brzo zagrevanje tople sanitarne vode
 • Mod “na odmoru” za povećani komfor i sigurnost
 • Antilegionela funkcija
 • Kontrola dodatnih izvora toplote
 • Mogućnost integracije fotonaponskh panela u sistem (smart greed)
 • Sušenje košuljice kod postavljanja podnog grejanja