FIRAT PLASTIK
Turska
VIŠESLOJNA PEX-AL-PEX CEV

SANI PIPE

VIŠESLOJNA PEX-AL-PEX CEV

Radno T max: 95°
Radni pritisak: 10 bar
Koeficijent linearnog širenja:  0.025 mm/m°K
Toplotna provodljivost: 0.43 W/m°K
Radni uslovi u inst. hl. vode (20°C):
20 bar (min 50 god)
Radni uslovi u inst. top. vode (95°C):
10 bar (min 50 god)

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1030176 7495000018 CEV AL-PEX SANI PIPE 16X2 FIRAT -- #
1030177 7495000023 CEV AL-PEX SANI PIPE 18X2 FIRAT -- #
1030178 7495000021 CEV AL-PEX SANI PIPE 20X2 FIRAT -- #
1030179 7495000026 CEV AL-PEX SANI PIPE 26X3 FIRAT -- #
1030180 7495000032 CEV AL-PEX SANI PIPE 32X3 FIRAT -- #
1030256 7495000018 CEV AL-PEX SANI PIPE 16X2 (kotur 200 m) FIRAT -- #
1030257 7495000023 CEV AL-PEX SANI PIPE 18X2 (kotur 200 m) FIRAT -- #
1030804 7495000023 CEV AL-PEX SANI PIPE 18X2 (kotur 100 m) FIRAT -- #
1030258 7495000021 CEV AL-PEX SANI PIPE 20X2 (kotur 100 m) FIRAT -- #
1030259 7495000026 CEV AL-PEX SANI PIPE 26X3 (kotur 50 m) FIRAT -- #
1030260 7495000032 CEV AL-PEX SANI PIPE 32X3 (kotur 50 m) FIRAT -- #
1030803 7495000025 CEV AL-PEX SANI PIPE 25X2.5 FIRAT -- ^
X
<
Poruči