MEGAL
Srbija
TROPROMAJNI KOTLOVI VISOKE EFIKASNOSTI

TKM

TROPROMAJNI KOTLOVI VISOKE EFIKASNOSTI

Tropromajni trajnožareći kotao visokog
stepena iskorišćenja
Temperaturni režim: 90°/70°
Max radni pritisak: 2.5 bar
Priključak: 5/4" (od 65 kW - 6/4")
Min prečnik dimnjaka (mm): 200 (65 kW -250)
Garancija: 5 godina

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1121929 30014 / TKM-18 KOTAO TKM-18 MEGAL -- -
1121930 30015 / TKM-25 KOTAO TKM-25 MEGAL -- -
1121931 30016 / TKM-32 KOTAO TKM-32 MEGAL -- -
1121932 30017 / TKM-40 KOTAO TKM-40 MEGAL -- -
1121933 30018 / TKM-50 KOTAO TKM-50 MEGAL -- -
1121934 30019 / TKM-65 KOTAO TKM-65 MEGAL -- -
1121935 30020 / TKM-80 KOTAO TKM-80 MEGAL -- @
1121936 30168 / TKM-100 KOTAO TKM-100 MEGAL -- @
X
<
Poruči