CEVNA IZOLACIJA OD SINTETIČKE GUME

ARMAFLEX ACE/ACE Plus

CEVNA IZOLACIJA OD SINTETIČKE GUME

Materijal: elastomer na bazi kaučuka crne boje
Temp. područje upotrebe: - 50 ÷ 105°C
Paronepropusna izolacija
Višenamenska fleksibilna izolacija
Klasa zapaljivosti: B1
Cevna izolacija dužine 2 m

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1140432 ACE/P-09x015 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 15/ 9 --
1140391 ACE-09x018 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 18/ 9 --
1140387 ACE-09x022 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 22/ 9 --
1140388 ACE-09x028 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 28/ 9 --
1140407 ACE-09x035 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 35/ 9 --
1140321 ACE-09x042 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 42/ 9 --
1140395 ACE/P-09x048 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 48/ 9 --
1140406 ACE/P-09x054 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 54/ 9 --
1140399 ACE/P-09x060 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 60/ 9 --
1140398 ACE/P-09x076 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 76/ 9 --
1140403 ACE-09x089 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 89/ 9 --
1140405 ACE-09x114 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 114/ 9 --
1140431 ACE/P-13x015 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 15/13 --
1140393 ACE/P-13x018 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 18/13 --
1140389 ACE-13x022 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 22/13 --
1140390 ACE-13x028 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 28/13 --
1140397 ACE-13x035 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 35/13 --
1140402 ACE-13x042 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 42/13 --
1140392 ACE-13x048 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 48/13 --
1140394 ACE-13x054 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 54/13 --
1140396 ACE-13x060 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 60/13 --
1140401 ACE-13x076 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 76/13 --
1140404 ACE-13x089 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 89/13 --
1140436 ACE-13x114 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 114/13 --
1140433 ACE/P-19x015 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 15/19 --
1140430 ACE/P-19x018 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 18/19 --
1140429 ACE-19x022 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 22/19 --
1140428 ACE-19x028 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 28/19 --
1140427 ACE-19x035 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 35/19 --
1140426 ACE-19x042 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 42/19 --
1140414 ACE-19x048 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 48/19 --
1140491 ACE-19x054 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 54/19 --
1140413 ACE-19x060 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 60/19 --
1140412 ACE-19x076 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 76/19 --
1140411 ACE-19x089 CEVNA IZOLACIJA ARMAFLEX ACE/ACE Plus 89/19 --
X
<
Poruči