Ekološki proizvodi

ROMSTALOVA ENERGETSKA POLITIKA ZA 2014-2019 GODINU

U VEZI SA POVEĆANJEM EFIKASNOSTI U KORIŠĆENJU PRIRODNIH IZVORA KAKO BI SE SMANJIO RIZIK OD DEFICITA I ODRŽAVANJE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U OKVIRIMA PRIRODNIH OGRANIČENJA PLANETE ŠTEDNJOM, RECIKLIRANJEM, ZAMENOM, SMANJENJEM I PROCENOM

OBJEKTI

75%

UŠTEDA ENERGIJE

RASVETA

Osvetljavanje zgrada sijalicama i LED sijalicama i optimizacijom sistema za rasvetu kako bi se smanjila potrošnja energije za čak 75%.

40%

SMANJENJE POTROŠNJE

GREJANJE

Grejanje zgrada termalnim centralama kondenzacijom, drvom ili pelatom kako bi se smanjilo korišćenje energije za grejanje čak do 40%.

Zamena cirkulacionih pumpi za grejna kola invertskim toplotnim pumpama, dovešće do smanjenja potrošnje električne energije za grejanje do 25%.

40%

SMANJENJE POTROŠNJE

HLAĐENJE

Hlađenje zgrada dvojnom opremom sa inverterom, koristeći rezervoare puferskih posuda i invertera pumpi u kolima hlađenja, kako bi se smanjila potrošnja električne energije za hlađenje za čak 40%.

SNABDEVANJE VODOM

Opremanje hidrofornih pumpi inverterskim sistemima, kako bi se smanjila korišćenje vode za čak 40%.

40%

SMANJENJE POTROŠNJE

60%

SMANJENJE POTROŠNJE

GREJANJE VODE

Grejanje vode se vrši pomoću solarnih panela kako bi se smanjila korišćenje energije(gasa) za čak 60%.

PROIZVODNJA STRUJE

Proizvodnja struje za vašu sopstvenu upotrebu kako i se osigurala energetska nezavisnost do čak 80% za zgrade sa instaliranim kapacitetom od preko 50kW.

80%

SOPSTVENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

TOPLOTNA IZOLACIJA I ZAŠTITA OD SUNČEVOG ZRAČENJA

Obezbeđivanje toplotne izolacije i zaštite od solarnog zračenja koje će zajedno sa rešenjima u rasveti, grejanju, hlađenju, toploj vodi i proizvodnji energije smestiti 80% Romstalovih zgrada u energetske klase A i B.

TRANSPORT

< 5 litara/100km

Zaposleni će koristiti automobile koji imaju potrošnju ispod 5 litara/100km i emisiju ugljen dioksida ispod 140g/km.

PROIZVODI ZA PRODAJU

Prodaja proizvoda koji ne zahtevaju mnogo energije ni za proizvodnju ni za upotrebu, pa tako smanjuju potrošnju i emisiju ugljen-dioksida u atmosferu.

25%

SMANJENJE POTROŠNJE

Teretni transport će do 80% biti obezbeđen vozilima koja koriste EURO6 motore kako bi se smanjila potrošnja goriva za 25%.

INFORMISANJE I PODIZANJE SVESTI

Stalno informisanje zaposlenih i mušterija u vezi sa potrošnjom energije i potrebom da se čuvaju energetski izvori i smanji CO2