Vaillant program

Vaillant je je jedan od vodećih evropskih proizvođača opreme za grejanje, hlađenje i klimatizaciju. Proizvodni program obuhvata solarne sisteme, toplotne pumpe, ventilacione sisteme (rekuperatore vazduha) za nisko-energetske objekte, visokoefikasne kondenzacione gasne kotlove za grejanje, električne kotlove za grejanje i potrošnu toplu vodu, klima-uređaje, pločaste radijatore, kao i kompletan program regulacije.

Opšte informacije:

Tip proizvoda: gasni i električni kotlovi, gasni i električni protočni bojleri, solarni paneli, toplotne pumpe

Proizvođač: VAILLANT, NEMAČKA

Brend / Serija: turboTEC, atmoTEC, ecoTEC, eloBLOCK/2, turboMAG, atmoMAG, VED, auroTHERM, aroTHERM

KONVENCIONALNI GASNI KOTLOVI ZA GREJANJE I PRIPREMU TOPLE VODE

atmoTEC / turboTEC pro

atmoTEC / turboTEC pro

MP cena 108.659,00

VP cena 90.549,00

 • stepen korisnosti 94%
 • gorionik sa automatskom regulacijom
 • integrisana visokoefikasna cirkulaciona pumpa
 • „AquaSensor“ za konstantnu temperaturu tople vode nezavisno od protoka
 • rad uređaja sa minimalnim protokom od 1,5 l/min i pri pritisku od 0,1 bar
 • konstantni nadzor pritiska vode u sistemu grejanja
 • osvetljeni LC displej sa digitalnim informaciono analitičkim sistemom „DIA“
 • smanjenje dimenzije i težina

atmoTEC / turboTEC plus

atmoTEC / turboTEC plus

MP cena 135.260,00

VP cena 112.716,00

Sve karakteristike kao serija pro i dodatno :

 • kombi varijanta „VUW“, cirko varijanta „VU“
 • veća udobnost pripreme tople vode u odnosu na seriju pro
 • funkcija toplog starta za trenutnu raspoloživost toplom vodom
 • konstanti nadzor pritiska vode u sistemu grejanja
 • veliki osvetljeni LC displej sa tekstualnim prikazom na srpskom jeziku
 • ergonomska upravljačka ploča sa prednjim vratima

KONDENZACIONI GASNI KOTLOVI ZA GREJANJE I PRIPREMU TOPLE VODE

ecoTEC pro

ecoTEC pro

MP cena 149.537,00

VP cena 124.614,00

 • modulaciono područje 20 do 100%
 • normni stepen iskorišćenja 109%
 • izotermički primarni izmenjivač toplote od legiranog čelika, sekundarni izmenjivač sa 13 lamela
 • osvetljeni LC displej sa simbolima i „DIA“ sistemom
 • visokoefikasna cirkulaciona pumpa za minimalnu potrošnju energije
 • mikroprocesorska tehnologija sa kompletnim nadzorom sigurnog rada uređaja
 • funkcija „komfor“ – topli start kod pripreme PTV
 • zaštita od smrzavanja i od preniskog/previsokog pritiska u sistemu

ecoTEC plus

ecoTEC plus

MP cena 202.739,00

VP cena 168.949,00

Sve karakteristike kao serija pro i dodatno :

 • osvetljeni tekstualni LC displej na srpskom jeziku sa „DIA“ sistemom
 • sekundarni izmenjivač toplote od 19 lamela
 • „ELGA“ funkcija: automatska kontrola
 • prednja vrata na upravljačkoj ploči

PRIBOR I OPREMA ZA GASNE KOTLOVE

PRIBOR I OPREMA

GASNI PROTOČNI BOJLERI

atmoMAG

atmoMAG

MP cena 35.162,00

VP cena 29.301,00

 • uređaj sa pilot plamenom i upaljačem Piezzo
 • uređaj radi samo dok se troši topla voda
 • modulirajući plamenik (40 do 100%)
 • „OPTI MOD“ funkcija: regulacija učinka i temperature tople vode
 • priključak uređaja na klasičan dimnjak
 • integrisani senzor dimnih gasova
 • moguć rad na propan/butan

turboMAG

turboMAG

MP cena 71.218,00

VP cena 59.348,00

 • slim dizajn i kompaktne dimenzije uređaja
 • rukovanje putem interfejsa na dodir i detaljnom dijagnostikom
 • modulacioni gorionik sa širokim modulacionim područjem 25 do 100% i tri stepena rada u zavisnosti od tračene temperature vode
 • moguć rad sa min protokom od 2,5 l/min
 • ventilator sa modulacionim upravljanjem
 • precizno podešavanje željene temperature tople vode
 • odabir načina rada: tuširanje ili punjenje kade
 • moguć rad na propan/butan

ELEKTRIČNI PROTOČNI BOJLERI

VED E electronic

VED E electronic

MP cena 34.431,00

VP cena 28.692,00

 • elektronska regulacija snage
 • regulacija temperature vode u opsegu od 30 do 60°C pomoću okretnog regulatora
 • konstantna temperatura tople vode
 • mala dubina uređaja od svega 10cm
 • zaštita od opekotina
 • zaštita od prskajuće vode IP 25
 • trofazni priključak
 • modeli 15, 21, 24 i 27 kW

miniVED

miniVED

MP cena 24.528,00

VP cena 20.440,00

 • brza priprema tople vode
 • nazivna snaga 3,5 kW, 4,4 kW i 5,7 kW
 • niskopritisna i visokopritisna varijanta uređaja
 • regulacija temperature tople vode putem regulatora protoka unutar samog uređaja
 • monofazni priključak 230V
 • zaštita od prskajuće vode

ELEKTRIČNI KOTLOVI

eloBLOCK

eloBLOCK

MP cena 77.031,00

VP cena 64.192,00

 • prilagođavanje snage potrebama objekta – puna modulacija u koracima 1 kW, 2 kW ili 2,3 kW
 • upravljanje u zavisnosti od spoljne temperature (uz dodatni senzor)
 • blok izvedba u sastavu cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda, digitalni i mehanički merač pritiska, sigurnosne i uporavljačke komponente
 • „meki“ start
 • fleksibilnost na oscilacije napona od 190 do 253V
 • zaštita od preopterećenja električne mreže objekta
 • trofazni priključak, modeli 6 i 9 kW sa mogućnošću monofaznog priključka

SOLARNI PLOČASTI KOLEKTOR

auroTHERM

auroTHERM

MP cena 54.490,00

VP cena 45.408,00

 • visokoselektivni slojeviti serpetinski apsorber od aluminijuma i bakra sa četiri priključka
 • solarno sigurnosno strukturno staklo debljine 3,2 mm sa stepenom transmisije 89%, aluminijumski okvir
 • toplotna izolacija od mineralne vune debljine 40 mm
 • površina bruto/neto 2,51 / 2,35 m2

TOPLOTNA PUMPA

aroTHERM

auroTHERM

MP cena 767.914,00

VP cena 639.928,00

 • monoblok izvedba za grejanje i hlađenje unutrašnjih prostora i pripremu PTV
 • rad na grejanju do spoljne temperature -20°C, u funkciji hlađenja do +10°C, u funkciji pripreme PTV do -20°C
 • rotacioni kompresor sa inverterskom tehnologijom, visokoefikasna cirkulaciona pumpa, elektronski ekspanzioni ventil, modulirajući ventilator na isparivaču
 • tip rashladnog sredstva R 410 A
 • snaga na grejanju 14,5 kW
 • COP faktor 4,3
 • snaga na hlađenju 14,3 kW
 • EER faktor 3,0
 • dimenzije (Š x V x D) 1103 x 1375 x 463 mm
 • masa 165 kg

*Zadržavamo pravo izmene cena.