Mono split uređaji DC inverter Midea – LCAC

OPŠTE INFORMACIJE

Komercijalni klima uređaji pre svega su namenjeni za hlađenje i grejanje komercijalnih objekata kada je potrebna veća izlazna grejna ili rashladna snaga uređaja. Sastoje se iz jedne spoljašnje i jedne unutrašnje jedice koja u zavisnosti od potrebe objekata i mesta ugradnje može biti kasetna, zidna, kanalska ili konzolna.

Od klasičnih klima uređaja se razlikuju po većem izboru unutrašnjih jedinica, većoj dozvoljenoj dužini cevovoda kao i većoj visinskoj razlici između spoljašnje i unutrašnje jedinice.

Celokupna gama lakih komercijalnih uređaja je u varijanti sa INVERTER TEHNOLOGIJOM.

Zahvaljujući DC INVERTER tehnologiji ovi uređaji uređaji imaju veću efikasnost u poređenju sa tradicionalnim uređajima, duži vek trajanja, eliminišu fluktuacije opterećenja što ih čini tišim pri radu i ekonomičnijim u pogledu potrošnje električne energije. Singl split uređaji sa DC INVERTER tehnologijom rade nesmetano čak i u ekstremnim vremenskim uslovima.

KOMERCIJALNA STRATEGIJA

Proširenje game klimatizacione opreme lakim komercijalnim uređajima i promovisanje ekološkog proizvoda kao uređaja za individualne/privatne ili komercijalne prostore sa namenom za celogodišnju eksploataciju, za rashlađivanje prostora ali i za grejanje, čak i u hladnim vremenskim uslovima.

Osim ekološkog aspekta, važno je istaći i enegretsku efikasnost uređaja što za posledicu ima manje troškove potrošnje električne energije.

TEHNIČKI PODACI

Spoljašnja jedinica LCAC sistema

U zavisnosti od jačine spoljašnje jedinice se mogu naći u opciji sa jednim ili da ventilatora.

Brzina ventilatora spoljašnje jedinice može se automatski menjati u zavisnosti od spoljne

temperature, a u cilju povećanja efikasnosti spoljne jedinice. Klima uređaj može ponuditi

funkciju hlađenja čak i kada spoljna temperatura dostiže -15°C.

Unutrašnja jedinica LCAC sistema – tip Kaseta

LOGISTIČKI PODACI

Rok isporuke: SA LAGERA

Politika nabavke: redovno držanje na zalihama

Rezervni delovi: obezbeđuje uvoznik

Garantni rok: 2 godine.

Više o proizvodu LCAC MONOSPLIT SPOLJNA jedinica

Više o proizvodu LCAC MONOSPLIT KASETA SLIM