STANDART PARK - Sistemi za odvod atmosferskih voda

STANDART PARK - Sistemi za odvod atmosferskih voda

 

STANDART PARK je internacionalna kompanija koja je usko specijalizovana za proizvodnju i nuđenje rešenja namenjenih odvodnji prevashodno atmosferskih otpadnih voda. Takođe nude kvalitetna rešenja vezana i za prehrambrenu industriju, infrastrukturne radove (putevi, autoputevi, logistički centri, aerodromi), kao i rešenja za parkirališta, parkove, pešačke zone i individualne stambene objekte.

STANDART PARK fokusiran je na razumevanje potreba kupca, moderan dizajn i pristupačnu cenu koja je u skladu sa vrhunskim kvalitetom ponuđenih proizvoda.

 

KLASE OPTEREĆENJA

klasa opterecenja

Klasifikacija opterećenja izvedena je prema EN 1433, međunarodno priznatom standardu napisanom posebno za rešetkaste kanalizacione odvode, svejedno da li su u pitanju linijski (kanalski) ili tačkasti (slivnički) odvodi. Svaki je proizvod dizajniran za određenu klasu opterećenja. Klase opterećenja pomoći će vam da odaberete prave kanalice i rešetke u skladu sa zahtevima građevinskog projekta.

DOMING u redovnoj ponudi ima sisteme odvodnje za klase opterećenja od A 15 (1.5 tona) do C 250 (25 tona), prevashodno namenjene individualnoj i masovnoj stambenoj gradnji:

  • A 15 - Pešački i biciklistički saobraćaj. Pešačke zone, parkovi, površine namenjene rekreaciji, bazeni, stadioni itd.
  • B 125 - Za saobraćaj automobila i lakih kamiona pri brzinama manjim od 30 km/h. Stambene površine, parkirališta itd.
  • C 250- Za saobraćaj viljuškara, traktora sa prikolicama i autobusa. Putni ivičnjaci i zaustavne površine, autoservisi, garaže itd.

NAPOMENA: rešenja koja pokrivaju veće klase opterećenja od ponuđenih u katalogu dostupna su na upit, nakon definisanja zahteva i uvida u projekat.

klase opterecenja standardzacija

 

KANALICE SPOLJNE SPARK

Polipropilenske slivničke kanalice serije SPARK su sistemi za odvodnju atmosferskih otpadnih vode (kišnice) klase opterećenja A15 (1,5 tona). Koriste se u pešačkim zonama i na biciklističkim stazama niskog intenziteta.

Postavljene ukopane do nivoa gornje površine rešetke, kanalice su fiksirane ugrađivanjem tela u beton ili drugi ekvivalentni materijal. Kanalice se mogu postaviti i u dvorišta kuća, vrtova ili pešačkih područja. SPARK kanalice su modularne, mogu se povezati u ravnoj liniji ili bočno (u obliku slova T). Mogu se međusobno povezati vertikalnim izlaznim cevima (na 90 stepeni) ili povezati sa šahtovima.

 

SPARK KANALICE

 

Materijal od kojeg su napravljanje kanalice:

Polipropilen - plastika koja je otpornija na toplotu od polivinilhlorida (PVC). Materijal je vrlo robustan i neverovatno otporan na mnoštvo hemijskih rastvarača, kiselina i baza.

Materijal od kojeg su napravljene rešetke:

  • Polipropilen
  • Pocinkovani čelik

 

MONTAŽA:

Kanalice iz asortimana SPARK imaju modularni sistem koji omogućava modifikaciju odvodnog kanala sa strane, spreda ili dole. Veze između oluka izrađuju se brzo i jednostavno, a priključci se pripremaju u samoj proizvodnji i stižu spremni. Odvajanje je vrlo jednostavno i ne zahteva posebnu opremu.

Za ispravan rad kanalica u odvodnji kišnice preporučuje se postavljanje na betonski sloj koji će zatvoriti kanalicu i osigurati stabilnost.

 

KANALICE SPOLJNE BASIC

Polipropilenske slivničke kanalice serije BASIC sa liveno gvozdenom rešetkom su sistemi za odvodnju atmosferskih otpadnih vode (kišnice) klase opterećenja C250 (25 tona). Koriste se prilikom izgradnje puteva koji nisu namenjeni za teški kamionski saobraćaj, površina za javni promet i za parkinge.

Materijal od kojeg su napravljene rešetke:

Polipropilen - plastika koja je otpornija na toplotu od polivinilhlorida (PVC). Materijal je vrlo robustan i neverovatno otporan na mnoštvo hemijskih rastvarača, kiselina i baza.

Materijal od kojeg su napravljene rešetke:

Liveno gvožđe

BASIC KANALICE